Projekty badawcze

realizowane przez Instytut Zdrowia w Warszawie

Zaburzenia odżywiania stanowią coraz powszechniejszy problem zdrowotny występujący u dzieci i młodzieży. Konsekwencje zaburzeń odżywiania dla funkcjonowania indywidualnego i społecznego osób nimi dotkniętych są poważne i długofalowe. Z kolei terapia zaburzeń odżywiania jest procesem trudnym i długotrwałym, nie zawsze przynoszącym zadowalające rezultaty. Stąd też niezwykle ważne jest prowadzenie badań pogłębiających naszą wiedzę odnośnie przyczyn i uwarunkowań rozwoju zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży oraz opracowanie na podstawie uzyskanych danych empirycznych odpowiednio celowanych, skutecznych strategii profilaktycznych.


  • Zakład Psychologii Klinicznej
  • /
  • 2019-2021

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Kliknij, aby usunąć komunikat.